FAQs

La Generalitat a la seva Estratègia Marítima de Catalunya contempla els CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, organitzats com a:

Centres Nàutics

Acadèmies Nàutiques

Centres de Busseig

Quina diferència hi ha entre el busseig d’esbarjo i el busseig professional?

El busseig d’esbarjo fa referència a activitats subaquàtiques esportives i/o d’esbarjo, mentre que el busseig professional es refereix a exercir treballs professionals en l’àmbit hiperbàric.

Amb un títol de busseig professional puc treballar de guia o instructor d’esbarjo?

No. S’ha d’acreditar el títol de busseig d’esbarjo corresponent, de monitor o d’instructor respectivament.

Quina vigència tenen els cursos de Suport Vital Bàsic i Primers Auxilis amb Oxigen?

2 anys des de la data de realització dels cursos.

On puc actualitzar els cursos de Suport Vital Bàsic i Primers Auxilis amb Oxigen?

A qualsevol entitat homologada i reconeguda per poder realitzar aquests cursos. La Direcció General de Pesca i Afers Marítims organitza també cada any fins tres sessions per poder renovar aquests cursos.

El certificat mèdic és el mateix que el de l’ISM? El mateix que el de la nàutica d’esbarjo?

El certificat mèdic per busseig d’esbarjo ha d’estar signat per un metge que acrediti l’especialitat en busseig esportiu i/o en medicina esportiva

El certificat mèdic per busseig professional l’ha d’emetre un metge que acrediti l’especialitat en medicina hiperbàrica.

Quina vigència té el certificat mèdic?

2 anys per als títols de busseig esportiu i 1 any per als títols de busseig professional.

On puc renovar el certificat mèdic?

A qualsevol centre mèdic o davant qualsevol metge que acrediti l’especialitat necessària.

Quina vigència tenen el títol de busseig professional?

5 anys.

Quina vigència tenen els títols de busseig esportiu?

5 anys.

On puc renovar la llibreta de busseig professional? (blava)

Tot i que prioritzem la tramitació telemàtica, l’actualització de les llibretes de busseig professional cal sol·licitar-la de manera presencial, amb cita prèvia, a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana que trobarà a l’enllaç següent:

Cita prèvia nàutica

On puc renovar la llibreta de busseig d’esbarjo? (blanca)

Tot i que prioritzem la tramitació telemàtica, l’actualització de les llibretes de busseig professional cal sol·licitar-la de manera presencial, amb cita prèvia, a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana que trobarà a l’enllaç següent:

Cita prèvia nàutica

Necessito renovar urgentment la llibreta de busseig, on em puc adreçar?

Sol·licitant cita prèvia a l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya (c. Mediterrani, 2 de L’Ametlla de Mar) a través del correu ecnpc.daam@gencat.cat

Amb una llibreta d’una altra CCAA puc treballar a Catalunya?

No, per poder treballar a Catalunya s’ha de tenir el diari de busseig professional de Catalunya convenientment autoritza.

Amb una llibreta expedida a Catalunya puc treballar en una altra CCAA?

Cada CCAA té la seva pròpia llibreta o diari de busseig, així com les condicions específiques per poder treballar.

Amb una llibreta expedida a Catalunya puc treballar a l’estranger?

No, tal com passa a l’apartat anterior, el diari de busseig de Catalunya només té validesa a Catalunya. A l’estranger i a d’altres CCAA s’ha d’estar amb el que determinin les normes de cada lloc en particular.