FAQs

La Generalitat a la seva Estratègia Marítima de Catalunya contempla els CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, organitzats com a:

Centres Nàutics

Acadèmies Nàutiques

Centres de Busseig

Nàutica professional

Quina diferència hi ha entre la Nautica Professional i la Nautica d’Esbarjo?

La nàutica professional habilita per treballar en el sector marítimpesquer, la nàutica d’esbarjo serveix per governar embarcacions esportives per a activitats d’esbarjo. Això no obstant, a partir de l’1 de juliol de 2019, amb l’entrada en vigor del Reial decret 238/2019, pel que s’estableixen les habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo i s’actualitzen les mesures de seguretat en l’ús de les motos nàutiques en el seu art. 34 permet habilitar a les persones que estan en possessió dels títols de capità de iot, de patró de iot o de patró d’embarcacions d’esbarjo el dret a realitzar determinades activitats sempre que disposi de la corresponent habilitació i que aquestes activitats el realitzen en els termes previstos a la normativa.

Amb un títol de NP puc governar una embarcació d’esbarjo?

No, únicament si es realitza el tràmit de convalidació d’acord amb la graella de convalidacions de l’Annex I del Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre.

Vull treballar en el sector de la pesca, quina formació necessito tenir?

Les titulacions mínimes són el certificat de formació bàsica en seguretat i la targeta de mariner pescador.

Com puc saber quins cursos de nàutica professional hi ha previstos?

L’oferta formativa anual pot consultar-se enviant un correu electrònic a cursosnauticaprofessional@gencat.cat ó bé al lloc web http://nautica.gencat.cat/ca/ Degut a la situació d’excepcionalitat provocada en motiu del Covid-19, els cursos presencials van quedar suspesos a partir del dia 13 de març. Els cursos es reprendran al setembre. Es poden posar en contacte amb l’ECNPC a través del correu indicat a finals del mes de setembre quan tindrem la nova oferta formativa dels darrers mesos de l’any.

Com puc saber on es fan els cursos de nàutica professional?

L’oferta formativa anual pot consultar-se enviant un correu electrònic a cursosnauticaprofessional@gencat.cat ó bé al lloc web http://nautica.gencat.cat/ca/ Degut a la situació d’excepcionalitat provocada en motiu del Covid-19, els cursos presencials van quedar suspesos a partir del dia 13 de març. Els cursos es reprendran al setembre.
Es poden posar en contacte amb l’ECNPC a través del correu indicat a finals del mes de setembre quan tindrem la nova oferta formativa dels darrers mesos de l’any.

Em vull inscriure als cursos de nàutica professional, com ho he de fer?

A les confraries, als Serveis Territorials del DARP, a l’ECNPC i a través del lloc web http://nautica.gencat.cat Tot i que caldrà esperar a la programació prevista que s’impartirà a partir del mes de setembre

Quin cost tenen els cursos de nàutica professional?
DRETS EXAMEN CURSOS PESCA (taxa)
MARINER PESCADOR

30,85 €

PATRÓ LOCAL DE PESCA
PATRO COSTANER POLIVALENT
DRETS EXAMEN CURSOS CERTIFICAT MARINA MERCANT (preu públic)
FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT

23,75 €

OPERADOR RESTRINGIT DEL SMSSM
PATRÓ PORTUARI
MARINER DE PONT
EMBARCACIONS SUPERVIVENCIA
AVANÇAT CONTRA INCENDIS
VAIXELLS DE PASSATGE
Si no treballo en el sector, puc fer un curs de nàutica professional?

Sí, si queden places disponibles donat que es prioritza la inscripció dels treballadors del sector o amb expectatives de contractació en el sector.

Hi ha alguna condició de formació prèvia per fer els cursos de nàutica professional?

Cal tenir present que el Certificat de Formació Bàsica en Seguretat és la formació mínima requerida per a l’embarcament i per a la realització de qualsevol altre curs de nàutica professional.

Quina documentació necessito per inscriure’m als cursos?
 • Sol·licitud d’admissió a examen per a l’obtenció de títols professionals nauticopesquers.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS).
 • Fotocòpia del títol o certificat de que es disposa, si s’escau1.
 • Justificant de pagament de la taxa (d’acord amb els imports de la graella de la pregunta 7)
Em puc inscriure als cursos si tinc un NIE “no autoritza a treballar”?

Consultar al lloc web del Ministerio del Interior / Trámites y Gestiones/ Extranjería
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen- general/residencia-temporal

Quan i on he de tramitar l’expedició dels títols?

Una vegada hagi finalitzat el curs ha d’acreditar dies d’embarcament d’acord amb les equivalències que consten a continuació:

CURSOS DE PESCA
On tramitar: ECNP, OAC DARP

 • MARINER PESCADOR
  Requisits dies de mar: 6 mesos per a tenir comandament
 • PATRÓ LOCAL DE PESCA
  Requisits dies de mar: 18 mesos (6 a màquines i 6 a pont, 6 n qualsevol de les dues)
 • PATRO COSTANER POLIVALENT
  Requisits dies de mar: 30 mesos (6 a màquines i 24 a pont)

CURSOS DE TITOLS I CERTIFICATS DE MARINA MERCANT
On tramitar: CAPITANIA MARÍTIMA

 • FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT
 • OPERADOR RESTRINGIT SMSSM
 • PATRÓ PORTUARI
  Requisits dies de mar: 12 mesos ( 6 a màquines i 6 a pont)
 • MARINER DE PONT
  Requisits dies de mar: 2 mesos
 • EMBARCACIONS SUPERVIVENCIA
 • AVANÇAT CONTRA INCENDIS
 • VAIXELLS DE PASSATGE
Quin cost té l’expedició de les targetes professionals?

L’emissió de les targetes professionals tenen un cost de 52,35€ en concepte de taxa per expedició.

Els títols de nàutica professional caduquen?

Els títols de pesca caduquen quan el titular compleix els 50 anys, a partir d’aquest moment hauran de renovar–lo cada 5 anys.

La renovació es fa a l’ECNPC.

Els títols i Certificats de Marina Mercant caduquen als 5 anys. La renovació es fa a les Capitanies marítimes.

On he d’adreçar-me per tramitar l’expedició o renovació de les targetes professionals?

Tot i que prioritzem la tramitació telemàtica la documentació per a la tramitació de les targetes professionals cal presentar-la de manera presencial, amb cita prèvia, a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana que trobarà a l’enllaç següent:

Cita prèvia nàutica

Això no obstant, les targetes professionals s’expedeixen des de la seu de l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, motiu pel qual tant si ho tramita des d’un dels nostres serveis territorials com des de les confraries de pescadors, la targeta la rebrà per correu postal al seu domicili.

Amb un títol expedit en una altra CCAA puc treballar a Catalunya?

El títol de Mariner Pescador i el Patró Costaner Polivalent són vàlids per a tot el territori estatal.

Els títols de Patró Local de Pesca i Patró de Pesca Local són vàlids per a treballar únicament en la zona on se circumscriu la seva activitat i províncies limítrofes.

Amb un títol expedit a Catalunya puc treballar en una altra CCAA?

El títol de Mariner Pescador i el Patró Costaner Polivalent són vàlids per a tot el territori estatal.

Els títols de Patró Local de Pesca i Patró de Pesca Local són vàlids per a treballar únicament en la zona on se circumscriu la seva activitat i províncies limítrofes.

Amb un títol expedit a Catalunya puc treballar a l’estranger?

Per a la resta de títols cada país té les seves normes i caldrà que la persona interessada es posi en contacte amb el departament/organisme competent.

Amb un títol expedit a l’estranger puc treballar a Catalunya/Espanya?

Els títols professionals expedits per països tercers es podran reconèixer sempre que aquests països formin part del Conveni STCW-F.