Qui som

La Generalitat a la seva Estratègia Marítima de Catalunya contempla els CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, organitzats com a:

Centres Nàutics

Acadèmies Nàutiques

Centres de Busseig

Centres Nàutics

Són centres d’activitats marítimes que, mitjançant la contractació de serveis, ofereixen la possibilitat de fer activitats nauticorecreatives i de pesca, tals com vela lleugera, vela de creuer, piragüisme, motonàutica, esquí nàutic, pesca recreativa, el lloguer d’embarcacions i artefactes nàutics, i les sortides, excursions i creuers de costa, i que hem estructurat en les següents categories i subcategories, com a:

Activitats de platja
i vela Lleugera

 • Amb arrossegament
 • Sense arrossegament

Lloguer d’embarcacions
i motos nàutiques

 • Amb patró/monitor
 • Sense patró/monitor

Excursions
i creuers de costa

 • Excursions i rutes fixes
 • Excursions i rutes discrecionals

Acadèmies Nàutiques

Les acadèmies nàutiques són centres d’activitats marítimes que imparteixen la formació teòrica i pràctica necessària per a obtenir les titulacions oficials de nàutica d’esbarjo i la llicència de navegació:

 • Llicència de navegació
 • Patró de navegació bàsia
 • Patró d’embarció d’esbarjo
 • Patró de iot
 • Capità de iot
 • Llicència de navegació
 • Patró de navegació bàsia
 • Patró d’embarció d’esbarjo
 • Patró de iot
 • Capità de iot

Centres de Busseig

Els centres d’immersió son centres d’activitats marítimes que ofereixen serveis relacionats amb la practica d’activitats subaquàtiques. Podem entendre dins d’aquestes activitats les visites guiades al món submarí, els cursos de busseig, així com d’altres serveis de suport, com pot ser el lloguer d’equips, la càrrega d’ampolles o el desplaçament en embarcació a diferents llocs d’immersió, destacant els cursos de:

 • Bateig de Mar
 • Open Water Divers
 • Nitrox dive
 • Divemaster
 • Bateig de Mar
 • Open Water Divers
 • Nitrox dive
 • Divemaster

Des de CENTRESNAUTICS.CAT apostem clarament pel desenvolupament del turisme nàutic

L’objectiu de CENTRESNAUTICS.CAT consisteix en la promoció del nostre Sector d’activitat, com suport de la indústria turística de qualitat, al mateix temps que la difusió entre els nostres conciutadans de la societat de l’oci actiu, seguint per això un model de creixement sostenible com base per a assegurar el futur del nostre sector.

El sector de la Nàutica d’esbarjo i, en particular, el Turisme Nàutic i la nàutica d’iniciació tenen una gran potencial de desenvolupament si ho comparem amb altres països que no tenen les nostres condicions, ni geogràfiques, ni climatològiques.

Aquest és un sector on la seva composició empresarial del sector nàutic està conformada majoritàriament per micro i petites i mitjanes empreses i és per això que el seu desenvolupament requereix d’una decidida aposta de l’Administració, per tal planificar les infraestructures i mesures adients, per tal de popularitzar al màxim aquestes activitats d’oci actiu.

Bona part de les nostres activitats es centren en la capacitat de convèncer i negociar amb les diverses administracions de les necessitats actuals i futures del sector, i com a membres del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ, tenim el suport de Les diverses Administracions.