CLÚSTER NÀUTIC

La Generalitat a la seva Estratègia Marítima de Catalunya contempla els CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, organitzats com a:

Centres Nàutics

Acadèmies Nàutiques

Centres de Busseig

El CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ reuneix a empreses l’activitat bàsica de les quals es refereix a la nàutica d’esbarjo.