El CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ reuneix a empreses l’activitat bàsica de les quals es refereix a la nàutica d’esbarjo.