Viu el mar

La Generalitat a la seva Estratègia Marítima de Catalunya contempla els CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, organitzats com a:

Centres Nàutics

Són centres d’activitats marítimes que, mitjançant la contractació de serveis, ofereixen la possibilitat de fer activitats nauticorecreatives i de pesca.

Acadèmies Nàutiques

Les acadèmies nàutiques són centres d’activitats marítimes que imparteixen la formació teòrica i pràctica necessària per a obtenir les titulacions oficials de nàutica d’esbarjo i la llicència de navegació…

Centres de Busseig

Els centres d’immersió son centres d’activitats marítimes que ofereixen serveis relacionats amb la practica d’activitats subaquàtiques.

Centres d’Activitats Marítimes a Catalunya

Acadèmies Nàutiques

Centres Nàutics

Centres d'Immersió

Núm. Practicants

  • Acadèmies Nàutiques 10,2% 10,2%
  • Centres Nàutics 65,4% 65,4%
  • Centres d’Immersió 24,3% 24,3%