FAQs

La Generalitat a la seva Estratègia Marítima de Catalunya contempla els CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, organitzats com a:

Centres Nàutics

Acadèmies Nàutiques

Centres de Busseig

Preguntes freqüents

Nàutica d'esbarjo

Exàmens teòrics de nàutica d’esbarjo

Nàutica professional

Busseig professional i esportiu

Preinscripció i matrícula cicles formatius grau mitjà

Preinscripció i matrícula cicles formatius grau superior