FAQs

La Generalitat a la seva Estratègia Marítima de Catalunya contempla els CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, organitzats com a:

Centres Nàutics

Acadèmies Nàutiques

Centres de Busseig

Preinscripció i matrícula cicles formatius grau superior

Com puc saber si m’han agafat al cicle formatiu que m’he preinscrit?

Hauràs de seguir el calendari de preinscripció que trobaràs a la pàgina web d’estudiar a Catalunya.

Calendari

Quin dies surten les llistes provisionals?

Les llistes amb el barem provisional es publiquen el dia 13 de juliol 2020.

A on puc consultar aquestes llistes provisionals? I com ho haig de fer?

Aquestes llistes les pots consultar a la pàgina web d’estudiar a Catalunya.

Consultar llistes

Per poder consultar els resultats necessitaràs:

  • El codi de la sol·licitud.
  • El número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l’alumne és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2020, o de l’alumne o alumna (si és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020).
Quina informació dona aquesta llista provisional?

D’aquestes llistes el que hauràs de mirar és que les dades siguin correctes. Sobretot hauràs de comprovar la via d’accés i la nota mitjana.

En el cas de que no hi hagi una nota mitjana, que aquesta no sigui correcta o que hi hagi un “0”, hauràs de presentar un reclamació via e-mail a preinscripcio@iesnautica.cat , especificant el motiu de la reclamació i hauràs d’enviar un certificat de notes signat pel director/a i secretari/ria del centre amb la nota mitjana dels estudis que al·legues per accedir al cicle. Aquesta reclamació l’has de presentar del 14 al 16 de juliol, ambdós inclosos.

En aquestes llistes surt que tinc de nota un cero. Què vol dir?

Si a les llistes surt com a nota mitjana un “0”, vol dir que o no s’ha fet bé el creuament amb la base de dades del Departament d’Educació o que no vas aportar un certificat de notes per a que el centre ho pogués validar.

En els dos casos, has de presentar una reclamació via e-mail a preinscripcio@iesnautica.cat, especificant el motiu de la reclamació i has d’enviar un certificat de notes signat pel director/a i secretari/ria del centre amb la nota mitjana dels estudis que al·legues per accedir al cicle. Aquesta reclamació l’has de presentar del 14 al 16 de juliol, ambdós inclosos.

No surto en aquestes llistes, què puc fer?

En el cas de que no surtis en aquestes llistes el que has de fer és enviar un e-mail a preinscripcio@iesnautica.cat, especificant el motiu de la reclamació i has d’enviar una còpia del resguard de preinscripció juntament amb un certificat de notes signat pel director/a i secretari/ria del centre amb la nota mitjana dels estudis que al·legues per accedir al cicle. Aquesta reclamació l’has de presentar del 14 al 16 de juliol, ambdós inclosos.

Quins dies tinc per fer la reclamació a aquestes llistes? I com ho haig de fer?

El termini per fer la reclamació a aquests barems provisionals és del 14 al 16 de juliol 2020, ambdós inclosos. Les reclamacions s’han de fer via e-mail a preinscripcio@iesnautica.cat , i s’ha d’enviar la documentació que justifiqui la reclamació:

Si la nota mitjana no és correcta o surt un “0”: has d’enviar un certificat de notes signat pel director/a i secretari/a del centre amb la nota mitjana dels estudis que al·legues per accedir al cicle.

Si la via d’accés no és correcta: has d’enviar un certificat de notes signat pel director/a i secretari/a del centre amb la nota mitjana dels estudis que al·legues per accedir al cicle.

Quin dia es publiquen les llistes amb les reclamacions resoltes? On es publiquen i com ho puc mirar?

Les llistes amb les reclamacions resoltes es publiquen el 15 de juliol 2020, a la pàgina web “Estudiar a Catalunya”.

Consultar llistes

Per poder consultar els resultats necessitaràs:

  • El codi de la sol·licitud.
  • El número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l’alumne és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2020, o de l’alumne o alumna (si és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020).
Quan podré saber si m’han agafat al cicle formatiu al que m’he preinscrit?

El 30 de juliol 2020 podràs consultar les llistes d’admesos, que es publicaran a la pàgina a la pàgina web “d’Estudiar a Catalunya”

Consultar llistes

Quan m’hauré de matricular? I com ho hauré de fer?

La matrícula l’hauràs de fer del 1 al 7 de setembre 2020, ambdós inclosos. Tota la informació del procés de matricula la podràs trobar a la pàgina web de l’Institut https://agora.xtec.cat/iesnautica/ que es publicarà juntament amb la llista d’admesos.